Dokumentarkiv/Grunnmodul

Vi oppretter et dokumentarkiv med forhåndsdefinert mappestruktur basert på NS3454:2000 Livssykluskostnader for byggverk og NS3451:2009 bygningsdeltabell. Bygningen blir gjennomgått med oppmålinger, og en generell tilstandskontroll.
Alle typer av dokumenter lastes opp og gjøres tilgjengelig for de som har behov for disse.
Fortløpende komplettering med nye dokumenter, og fjerning av gamle dokumenter hvis det er nødvendig