IK-elektro

FDV-Vaktmestern ivaretar dokumentasjonskrav vedr. IK-elektro. Samsvarserklæringer i forbindelse med reparasjoner blir lagret i egen IK-elektrobok, samt at alle egenkontrollskjema blir lagret. I fastkontrakten kan du også ha med gjennomføring av lovpålagte egenkontroller. Alle arbeider som er en følge el-tilsynsynsrapporter eller egenkontrollrunder blir utført av oss, eller innleid fagpersonell der det kreves og blir fakturert utenom fastkontrakten