Tilstandskontroll/kontinuerlig vedlikehold bygning

Ordinære vaktmestertjenester som vedlikehold utvendig/innvendig av bygningen, ominnredning, skifte av vinduer, fjerning av søppel, utenomhusarbeid osv.

FDV-Vaktmestern foretar kontinuerlig registrering av tilstandsavvik som vil bli dokumentert og satt i en prioritert liste for lukking av avviket. Alle henvendelser fra byggeier vil også bli ført inn i byggboka, som en aktivitet.

Nødvendige tiltak vil bli oversendt huseier med kostnadsberegning og forslag til lukking av avviket.  Alle timebaserte arbeider utført av FDV-Vaktmestern blir fakturert utenom en eventuell fastkontrakt. Materialkostnader kommer i tillegg.

Arbeider som krever autorisert personell vil bli leid inn, og arbeidet pluss medgått materiell og andre omkostninger blir fakturert fra innleid firma.