Vedlikehold VVS

Under denne bolken får  kontinuerlig tilsyn med VVS anlegget som er installert i bygningen. Her kan du inngå kontrakt med skifte av filter,  ettersyn av motorer og reimer i drivverk, og om nødvendig utskifting av slitte komponenter, samt rengjøring av varmegjenvinner.
Nødvendige reparasjoner som blir utført av oss eller som krever autorisert personell blir ikke lagt inn i fastkontrakten, men fakturert etter medgått tid og forbrukt materiell.