Grong Kjøpesenter

Logo GK Besøk vår nettside ved å klikke på logoen, eller du finner oss også på Facebook.

Grong Kjøpesenter er en sammensatt bygningsmasse som består av fire blokker. Her er det VVS anlegg i hver blokk og som skal fungere optimalt til enhver tid. I tillegg har vi montert to kjøle/varmeuniter med en innedel til hvert lokale i første etasje, og som skal gi optimale forhold til de som arbeider der til daglig og våre kunder.

Alt av småreparasjoner blir utført av oss, og utearealet blir sjekket hver dag for at vi skal ha det rent og ryddig rundt våre bygg til enhver tid.

Som i de fleste av de byggene vi har, har vi også på Grong Kjøpesenter ansvaret for føring av brannbok, og dokumenterer alle aktiviteter/avvik som skjer. Her blir det også gjennomført brannøvelse en gang pr år i samarbeid med Anticimex, og vi går egenkontrollrunder hvert kvartal