Mediåvollan Eiendom

Mediåvollan Eiendom har engasjert oss til å utføre vaktmestertjenester på sin byggningsmasse. Vi har også brannvern og dokumentasjonsarbeidet.